INFORMACE - IDEON PARDUBICE

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Všeobecné podmínky a informace
Výstavní plocha:
Výstavní plocha je zajištěna ve společenském a výstavním centru IDEON v Pardubicích.
Víceúčelový sál:
šířka 22 m, délka 41,5 m, výška 8 m, výstavní plocha 900 m2, zatížení 500 kg na 1 m2, podlahová krytina koberec, rozvod přípojek elektřiny 230 V a 400 V, vody, odpadu i telefonu.
Předsálí č. 3:
šířka 12 m, délka 19 m, výška 3 m, výstavní plocha 230 m2, podlahová krytina koberec, zatížení bez omezení, rozvod přípojek elektřiny 230 V a 400 V, vody, odpadu i telefonu.
Předsálí č. 4:
výstavní plocha 300 m2, ostatní údaje jsou totožné s předsálím č. 3.
Salónek:
přednášky, promítání, doprovodné akce - celkem asi 30 míst

Pojištění:
Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za strátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku. Veškeré materiály i exponáty musí být pojištěny proti ztrátám a veškerým rizikům.
Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění.

Platby:
Závazně objednaná výstavní plocha, vybavení stánků a služby jsou splatné na základě faktury. Bez předem uhrazené faktury a dokladu o úhdradě nebude vystavovateli povolena účast.
Nejmenší objednaná plocha je 2 m2. O úmístění expozice rozhoduje pořadatel výstavy.
Dodatečné dovybavení a služby objednané na místě výstavy budou hrazeny v hotovosti pořadateli výstavy.
Vybavení:
Výstavní prostory jsou centrálně osvětleny. Objekt je vybaven centrálním amplionovým rozvodem. V objektu jsou dva nákladní výtahy: jeden výtah o rozměru 250 x 553 x 250 cm a nosnosti 3500 kg, druhý výtah je o rozměru 105 x 175 x 198 cm o nosnosti 500kg. Parkoviště pro vystavovatele i návštěvníky (šířka 26 m, délka 52 m, kapacita 60 osobních automobilů) je v bezprostřední blízkosti IDEONu. V návaznosti na výstavní prostory je umístěno rychlé občerstvení a bar.

Pořadatel dále zajišťuje zdravotnickou službu, požární dozor, centrální osvětlení, běžný úklid, v době akce i po akci, pořadatelskou službu, noční ostrahu PCO, reklamu a propagaci akce.cz

Podmínky při zrušení akce:
Podepsaná přihláška zaslaná na adresu pořadatele je pro vystavovatele závazná. Stornuje-li vystavovatel účast, uhradí 50% z celkové vyfakturované částky a další případné výdaje.


Společenské a kulturní akce
Příjemné prostředí IDEONU je využíváno pro konání výstav a veletrhů, konferenčních, kulturních i společenských akcí, jakými jsou například koncerty, plesy, divadelní představení. obchodní a kontraktační jednání. Pro tyto účely jsou v objektu k dispozici velký sál, malé sály, salonek a galerie s maximalní využitelnou výstavní plochou 1750 m2.
Celková úroveň i prostředí výstavního a společenského centra zaručují široké spektrum kvalitních služeb pro pořádání jakékoliv kulturní či společenské akce.

Kapacita:
plesy 750 osob, konference 500 osob, koncert 900 osob.

Doprava:
Dopravu exponátů event. vlastních stánků zajišťuje vystavovatel.

Ubytování:
Ubytování si zajišťuje vystavovatel.
© Pardubická výstavní a veletržní s.r.o., Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky