INFORMACE - IDEON PARDUBICE

Přejít na obsah
Všeobecné podmínky a informace
PARAMETRY SÁLŮ
1.NP
hala č.1 ... 240m2
hala č.2 ... 300m2

2.NP
hlavní sál ... 900m2
(šířka 22 m, délka 41,5 m, výška 8 m, výstavní plocha 900 m2)
hala č.3 ... 200m2
hala č.4 ... 250m2
salónek ... 60m2

3.NP
galerie ... 300m2


Výstavní plocha:
Výstavní plocha je zajištěna ve společenském a výstavním centru IDEON v Pardubicích.

Víceúčelový sál v 2 NP:
šířka 22 m, délka 41,5 m, výška 8 m, výstavní plocha 900 m2, zatížení 500 kg na 1 m2, podlahová krytina koberec, rozvod přípojek elektřiny 230 V a 400 V, vody, odpadu i telefonu.

Předsálí č. 3 v 2NP:
šířka 11,5m, délka 18 m, výška 3 m, výstavní plocha 200 m2, podlahová krytina koberec, zatížení bez omezení, rozvod přípojek elektřiny 230 V a 400 V, vody, odpadu i telefonu.

Předsálí č. 4 v 2NP:
výstavní plocha 250 m2, ostatní údaje jsou totožné s předsálím č. 3.

Salónek v 2NP:
přednášky, promítání, doprovodné akce - celkem asi 30 míst

Hala č, 1 v 1 NP:
výstavní plocha 250 m2, ostatní údaje jsou totožné s předsálím č. 3.

Hala č. 2 v 1 NP:
výstavní plocha 300 m2, ostatní údaje jsou totožné s předsálím č. 3.

Galerie v 3NP:
výstavní plocha 300 m2

Pojištění:
Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánku. Veškeré materiály i exponáty musí být pojištěny proti ztrátám a veškerým rizikům.
Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění.

Platby:
Závazně objednaná výstavní plocha, vybavení stánků a služby jsou splatné na základě faktury. Bez předem uhrazené faktury a dokladu o úhdradě nebude vystavovateli povolena účast.
Nejmenší objednaná plocha je 2 m2. O úmístění expozice rozhoduje pořadatel výstavy.
Dodatečné dovybavení a služby objednané na místě výstavy budou hrazeny v hotovosti pořadateli výstavy.
Vybavení:
Výstavní prostory jsou centrálně osvětleny. Objekt je vybaven centrálním amplionovým rozvodem. V objektu jsou dva nákladní výtahy: jeden výtah o rozměru 250 x 553 x 250 cm a nosnosti 3500 kg, druhý výtah je o rozměru 105 x 175 x 198 cm o nosnosti 500kg. Parkoviště pro vystavovatele i návštěvníky (šířka 26 m, délka 52 m, kapacita 60 osobních automobilů) je v bezprostřední blízkosti IDEONu. V návaznosti na výstavní prostory je umístěno rychlé občerstvení a bar.

Pořadatel dále zajišťuje zdravotnickou službu, požární dozor, centrální osvětlení, běžný úklid, v době akce i po akci, pořadatelskou službu, noční ostrahu PCO, reklamu a propagaci akce.cz

Podmínky při zrušení akce:
Podepsaná přihláška zaslaná na adresu pořadatele je pro vystavovatele závazná. Stornuje-li vystavovatel účast, uhradí 50% z celkové vyfakturované částky a další případné výdaje.


Společenské a kulturní akce
IDEON s 2 200m2 užitné plochy je největším prostorem v Pardubicích, vhodným pro pořádání plesů, kongresů,  konferencí, nebo třeba firemních akcí  a 2 největším, krytým prostorem po Zimním stadionu pro pořádání koncertů, festivalů, veletrhů a výstav apod. Pro tyto účely jsou k dispozici velký sál, 4 malé sály, 2 salonky a galerie.

Před IDEONem na asfaltovém parkovišti bezproblémově zaparkuje 60 automobilů.

Společnost PVV s.r.o. vlastní výstavní fundus (Octanorm, Combi), pódium,  vybavení pro akce různého typu, dokáže zajistit, zrealizovat jakýkoliv  požadavek.

K víceúčelovému, hlavnímu sálu o výměře 900m2 přiléhá vybavená kuchyň, bar s restaurací. V průběhu pořádání akcí je možné využít další 2 mobilní bary. Veškerý servis, catering   a služby dokáže společnost PVV s.r.o.  zajistit dle přání.

Nyní nově umožňujeme využít reklamní plochy v prostorách IDEONu.

Kapacita:
plesy 1 000 osob, konference 600 osob, koncert 1 000 sedících diváků, nebo 2000 stojících osob.

Doprava:
Dopravu exponátů event. vlastních stánků zajišťuje vystavovatel.

Ubytování:
Ubytování si zajišťuje vystavovatel.
© Pardubická výstavní a veletržní s.r.o., Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice
Návrat na obsah